2014, ഓഗസ്റ്റ് 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2011, മാർച്ച് 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രകാശ നാളം..പ്രകാശനാളം ചുണ്ടില്‍ മാത്രം...

2011, ഫെബ്രുവരി 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

മൗനം....

ഒരു മനോഹര ഗാനം..


2011, ജനുവരി 31, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഒരു നല്ലഗാനം

ഇതൊന്നു കേട്ടു നോക്കൂ..

2011, ജനുവരി 29, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരു ഗാനം ..

ഇഷ്ടപെടും..പെടാതിരിക്കില്ല..

2011, ജനുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സ്വര്‍ണ്ണമുകിലെ..

സ്വര്‍ണ്ണ മുകിലെ നീയും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ??