2011, ജനുവരി 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

നന്ദി ..

നന്ദി...

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. നന്ദി പ്രിയസഖി നന്ദി.....!!!
    എനിക്കു നീ തന്നതിനെല്ലാമെന്‍ നന്ദി.......!!
    :::)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. എനിക്ക് ഒരുപാട്, ഒരുപാട്,...ഇഷ്ട്ടമുള്ള കവിതയാണിത്

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ